Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ 30 phút, đến tỉnh B lúc 9 giờ 45 phút với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh

Question

Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ 30 phút, đến tỉnh B lúc 9 giờ 45 phút với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-26T07:50:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:51:52+00:00

  Đáp án:

  144 km

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

  9 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút – 15 phút = 3 giờ

  Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài là:

  48 x 3= 144 km

  Đáp số :144 km

  0
  2021-09-26T07:52:03+00:00

  Đáp án:144 (km)

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian ô tô đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

  9 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút – 15 phút=3 (giờ)

  Độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:

  48 × 3= 144 (km)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )