một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút.Ô tô đi với vận tốc là 48 km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút.Tính quẵng đường từ tỉnh A

Question

một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút.Ô tô đi với vận tốc là 48 km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút.Tính quẵng đường từ tỉnh A đến tỉnh B

in progress 0
Lydia 8 phút 2021-10-12T02:25:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:26:46+00:00

  Thời gian đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

  11 giờ 45 phút – 7 giờ = 4 giờ 45 phút =4,75 giờ

  Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:

  48 x 4,75 = 228(km)
  Đ/S:228 km

  Học tốt !
  #nocopy

  0
  2021-10-12T02:26:57+00:00

  $\text{Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:}$

  $\text{11h45p – 7h – 15p = 4h30p = $\dfrac{9}{2}$h}$

  $\text{Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:}$

  $\text{48 x $\dfrac{9}{2}$ = 216 (km)}$

  $\text{Đáp số: 216 km}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )