Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tình B lúc 11 giờ 45 phút và nghỉ đọc đường mật 15 phút. Tình thôi gian ở tô đi quảng đường từ tỉnh A đến tình

Question

Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tình B lúc 11 giờ 45 phút và nghỉ đọc đường mật 15 phút. Tình thôi gian ở tô đi quảng đường từ tỉnh A đến tình B.

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-10-06T15:20:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:21:45+00:00

  Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

  11 giờ 45 phút – 7 giờ – 15 phút=4 giờ 30 phút

  Đáp số: 4 giờ 30 phút

  0
  2021-10-06T15:22:09+00:00

  Thời gian ô tô đó đi từ A đến B là:
  11 giờ 45 phút – 7 giờ + 15 phút = 4 giờ 30 phút

                 Đáp số: 4 giờ 30 phút 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )