một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và tới tỉnh b lúc 10 giờ 35 phút. Ô tô đi dược 44km/giờ và nghỉ dọc mất 20 phút. Tính quãng đường AB

Question

một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và tới tỉnh b lúc 10 giờ 35 phút. Ô tô đi dược 44km/giờ và nghỉ dọc mất 20 phút. Tính quãng đường AB

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-10-27T21:24:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:25:38+00:00

  Đáp án:

  `143km`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `20` phút = Thời gian ô tô đi từ tỉnh `A` đến tỉnh `B` ( tính cả thời gian nghỉ) là:
  `10` giờ `35` phút `-` `7` giờ =`3`giờ `35` phút
  Thời gian ô tô đi từ tỉnh `A` đến tỉnh `B` ( không tính thời gian nghỉ) là:
  `3` giờ `35` phút `-` `20` phút `=3`giờ `15` phút
  Đổi `3` giờ `15` phút = `3,25` giờ
  Quãng đường `AB` dài là:
  `3,25xx44=143(km)`
  Đáp số:`143km`

  0
  2021-10-27T21:25:51+00:00

  Đáp án:

   `143 km`

  Giải thích các bước giải:

  `text(Thời gian ô tô đi là :)`

  `text(10 giờ 35 phút – 20 phút -7 giờ = 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ)`

  `text(Quãng đường AB dài là :)`

  `3,25 × 44 = 143 ( km )`

         `text(Đáp số : 143 km)`

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )