Một ô tô khởi hành tại A lúc 4 giờ sáng để đi về B với vận tốc 60 km/giờ . Đến 5 giờ , một ô tô khác khởi hành tại B và đi về A với vận tốc 70 km /giờ

Question

Một ô tô khởi hành tại A lúc 4 giờ sáng để đi về B với vận tốc 60 km/giờ . Đến 5 giờ , một ô tô khác khởi hành tại B và đi về A với vận tốc 70 km /giờ . Hai xe gặp nhau vào lúc 8 giờ .
a.Tính khoảng cách từ A đến B
b.Xe đi từ A,B lúc mấy giờ.
c.Xe đi từ B, đến A lúc mấy giờ.

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-12T01:50:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T01:52:31+00:00

  a) Thời gian ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là:

      5 giờ – 4 giờ = 1 giờ

      Quãng đường ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là:

      60 × 1 = 60 (km)

      Tổng vận tốc hai xe là:

       60 + 70 = 130 (km/giờ)

      Khoảng cách từ A đến B là:

      130 × (8 – 5) + 60 = 450 (km)

  b) Thời gian ô tô thứ nhất đi là:

       450 : 60 = 7,5 (giờ) = 7 giờ 30 phút

       Thời điểm ô tô thứ nhất đến B là:

       4 giờ + 7 giờ 30 phút = 11 giờ 30 phút

  c) Thời gian ô tô thứ hai đi là:

      450 : 70 = $\dfrac{45}{7}$ (giờ) = 6 giờ $\dfrac{3}{7}$ giờ

     Thời điểm ô tô thứ hai đến A là:

      5 giờ + 6 $\dfrac{3}{7}$ giờ = 11$\dfrac{3}{7}$ giờ

      ĐS: a) 450 km

             b) 11 giờ 30 phút

             c) 11 $\dfrac{3}{7}$ giờ

  0
  2021-09-12T01:52:51+00:00

  Đáp án:

  a) Số thời gian ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là:

                 5 giờ – 4 giờ = 1 giờ

      Quãng đường ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là:

                    60 × 1 = 60 (km)

      Tổng vận tốc hai ô tô là:

                    60 + 70 = 130 (km/giờ)

      Khoảng cách từ A đến B là:

              130 × (8 – 5) + 60 = 450 (km)

  b) Thời gian ô tô thứ nhất suất phát là:

          450 : 60 = 7,5 (giờ) = 7 giờ 30 phút

       Thời giam ô tô thứ nhất đi đến B là:

       4 giờ + 7 giờ 30 phút = 11 giờ 30 phút

  c) Thời gian ô tô thứ hai đi là:

         450 : 70 = 45/7(giờ) = 6 giờ 3/7 giờ

     Thời điểm ô tô thứ hai đến A là:

      5 giờ + 6 giờ + 3/7 giờ = 11giờ + 3/7giờ

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )