Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ và dự định đến B lúc 11 giờ, vì đường bị kẹt xe nên người ấy phải đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định 10km/h. Do

Question

Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ và dự định đến B lúc 11 giờ, vì đường bị kẹt xe nên người ấy phải đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định 10km/h. Do đó người ấy đến B lúc 12h. Tính quãng đường AB?

in progress 0
Alaia 1 giờ 2021-10-08T07:05:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:07:16+00:00

      Gọi vận tốc dự định đi là x (km/h, x>0)

  ⇒ Vận tốc thực người ấy đi là x – 10 (km/h)

      Thời gian dự định đi là 11 – 6 = 5 (h)

      Thời gian thực là 12 – 6 = 6 (h)

      Quãng đường AB dự định là 5x (km)

      Quãng đường AB thực là 6.( x – 10 ) (km)

      Vì cùng đi trên quãng đường AB nên ta có pt:

                 5x = 6 (x-10)

            ⇔ 5x = 6x – 60

            ⇔ -x = -60

            ⇔ x = 60 (TMĐK)

      Vậy vận tốc dự định là 60 km.h

             Quãng đường AB dài 5.60=300 km.

  0
  2021-10-08T07:07:29+00:00

  Gọi x là vận tốc thực tế (x>0) (km/h)

  =>Vận tốc dự định là x+10 (km/h)

  Ta có: thời gian dự định là 11-6=5h

  Thời gian thực tế là: 12-6=6h

  Suy ra: quãng đường AB theo dự định là: 5(x+10) (km)

  Quãng đường AB theo thực tế là: 6x (km)

  Mà là cùng 1 quãng đường nên ta có phương trình:

  5(x+10)=6x

  <=> 5x+50=6x

  <=> x=50 (km/h) (tmđk)

  Vậy quãng đường AB dài: 6.50=300km

   Chúc bạn học tốt! :)))

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )