một ô tô nặng 5 tấn chuyển động với vận tốc 18km/h thì tăng tốc 10s nó đạt vận tốc 46km/h biết hệ số ma sát 0.05 tính công phát động và công cản cần

Question

một ô tô nặng 5 tấn chuyển động với vận tốc 18km/h thì tăng tốc 10s nó đạt vận tốc 46km/h biết hệ số ma sát 0.05 tính công phát động và công cản
cần gấp lắm ạ

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-09-27T12:40:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:41:22+00:00

  – Gia tốc vật:

  $a=\dfrac{v-v_0}{t}=\dfrac{\frac{115}{9}-5}{10}=\dfrac{7}{9} (m/s^2)$

  – Quãng đường vật đi trong 10s:

  $S=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2=5.10+\dfrac{7}{18}.10^2$

  $=>S=\dfrac{800}{9} (m)$

  – Công lực cản:

  $A_{Fms}=-μmgs=-0,05.5000.10.\dfrac{800}{9}=\dfrac{-2.10^6}{9}(J)$

  – Công phát động:

  $Wđ_B-Wđ_A=A_N+A_P+A_{Fk}+A_{Fms}$

  $<=>\dfrac{1}{2}mv_B^2-\dfrac{1}{2}mv_A^2=A_{Fk}+A_{Fms}$

  $<=>\dfrac{1}{2}.5000.(\dfrac{115}{9})^2-\dfrac{1}{2}.5000.5^2=A_{Fk}-\dfrac{-2.10^6}{9}$

  $=>A_{Fk}=567901(J)$

  0
  2021-09-27T12:41:34+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {A_C} =  – \frac{{2000000}}{9}J\\
  {A_F} = 567901,2346J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \\
  v = 18km/h = 5m/s\\
  v’ = 46km/h = \frac{{115}}{9}m/s\\
  a = \frac{{v’ – v}}{t} = \frac{{\frac{{115}}{9} – 5}}{{10}} = \frac{7}{9}m/{s^2}\\
  s = \frac{{v{‘^2} – {v^2}}}{{2a}} = \frac{{{{\frac{{115}}{9}}^2} – {5^2}}}{{2.\frac{7}{9}}} = \frac{{800}}{9}m\\
  {F_{ms}} = \mu mg = 0,05.5000.10 = 2500N\\
  {A_C} = {F_{ms}}.s.\cos 180 = 2500.\frac{{800}}{9}.\cos 180 =  – \frac{{2000000}}{9}J\\
  {W_d}’ – {W_d} = {A_F} + {A_c}\\
  \frac{1}{2}mv{‘^2} – \frac{1}{2}m{v^2} = {A_F} – \frac{{2000000}}{9}\\
  \frac{1}{2}.5000.{\frac{{115}}{9}^2} – \frac{1}{2}{.5000.5^2} = {A_F} – \frac{{2000000}}{9}\\
   \Rightarrow {A_F} = 567901,2346J
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )