Một ô tô tải đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 25 phút. Sau khi nghỉ 12 phút, xe đi về Nghệ An hết 2 giờ 43 phút. Cũng con đường ấy một ô tô con ch

Question

Một ô tô tải đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 25 phút. Sau khi nghỉ 12 phút, xe đi về Nghệ An hết 2 giờ 43 phút. Cũng con đường ấy một ô tô con chạy từ Hà Nội về Nghệ An hết tất cả 4,6 giờ. Hỏi thời gian ô tô tải đi cả nghỉ nhiều hơn ô tô con bao nhiêu phút.

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-14T10:52:32+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T10:53:36+00:00

  Đổi: 4,6 giờ = 4 giờ 36 phút 

  – Thời gian ô tô tải đi từ Hà Nội đến Nghệ An (tính cả thời gian nghỉ) là:

  3 giờ 25 phút + 12 phút + 2 giờ 43 phút = 6 giờ 20 phút 

  – Thời gian ô tô tải đi tính cả nghỉ nhiều hơn ô tô co số phút là:

  6 giờ 20 phút – 4 giờ 36 phút = 1 giờ 44 phút = 104 (phút)

                                                              Đáp số: 104 phút 

  0
  2021-09-14T10:53:56+00:00

  Đổi 4,6 giờ = 4 giờ 36 phút

  Thời gian ô tô tải đi từ Hà Nội về Nghệ An là:

  3 giờ 25 phút + 12 phút + 2 giờ 43 phút= 6 giờ 20 phút

  Thời gian ô tô tải đi nhiều hơn ô tô con là:

  6 giờ 20 phút-4 giờ 36 phút=1 giờ 44 phút=104 phút

  Đ/S: 104 phút

   Học tốt!!!
  #nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )