Một ô tô từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm hơn so với dự kiến là 10km nên mãi đến

Question

Một ô tô từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm hơn so với dự kiến là 10km nên mãi đến 11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội- Hải Phòng
Giúp mình với ạ, mình cảm ơn!

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-26T16:35:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:36:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi qđ từ HN-> Hp là x ; x>0

         vt dự định của oto đi là: 2x/5

        vt thực tế oto đi được là: 11x/3

  theo bài tc PT:

        2x/5 – 10= 3x/10

  <=>20x/50- 500/50=15x/50

  <=>20x-500=15x

  <=>20x-15x=500

  <=>5x        =500

  <->  x= 100

  Vậy quãng đường oto đi từ HN-HP là 100km

  0
  2021-09-26T16:37:04+00:00

  Đáp án:

   100

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc dự kiến là x(km/h) (x>10)

  =>Vận tốc thực tế là:x-10(km/h)

  Khi đó t/g dự kiến là: 10h30′-8h=2h30’=5/2h

  T/g thực tế là: 11h20′-8h=3h20’=10/3h

  Vận tốc dự định của ô tô: x/2,5 (km/h)

  Vận tốc thực tế của ô tô : x: 10/3= 3x/10 (km/h).

  Vì mỗi giờ ô tô thực tế đã đi chậm hơn so với dự kiến là 10km,ta có phương trình:

  x/2,5 – 3x/10 = 10

  =>10x-7,5x = 250
  <=> 2,5x =250

  => x = 100(km)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )