một ô tô từ tĩnh a lúc 6 giờ và đến tỉnh b lúc 10 giờ 45 phút.ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọ đường 15 phút.tính độ dài quảng đường từ tỉnh a

Question

một ô tô từ tĩnh a lúc 6 giờ và đến tỉnh b lúc 10 giờ 45 phút.ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọ đường 15 phút.tính độ dài quảng đường từ tỉnh a đến tỉnh b
giúp mik với!

in progress 0
Eloise 7 ngày 2021-12-04T17:55:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:56:36+00:00

  Đáp án:

  Thời gian ôtô đi từ a đến b là: 

      10 giờ 45 phút – 6 giờ = 4 giờ 45 phút

  Thời gian ôtô đi từ a đến b không tính thời gian nghỉ là: 

      4 giờ 45 phút – 15 phút = 4 giờ 30 phút

  Đổi : 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

  Quãng đường ôtô đi từ a đến b là:

       48 x 4,5 = 216 (km)

                Đáp số: 216 km 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-04T17:57:15+00:00

  Đáp án: 216km

   

  Giải thích các bước giải:

   tgian đi từ a-b là:

  10h45-6h+15phut= 4h30

  đổi 4h30=4,5h

  độ dài quãng ab là:

  48×4,5= 216 km

  em vote 5* và câu trả lời đúng nhất giúp chị nhé ^^

  chắc chắn đúng lun

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )