Một oxit của kim loại R có %mR = 72,41 %. Để khử hoàn toàn 5,8 gam (A) ở nhiệt độ cao thấy cần dùng V lít hỗn hợp khí (H2, CO) ở đktc. a. Tìm công t

Question

Một oxit của kim loại R có %mR = 72,41 %. Để khử hoàn toàn 5,8 gam (A) ở nhiệt độ cao thấy cần dùng V lít hỗn hợp khí (H2, CO) ở đktc.
a. Tìm công thức oxit của R.
b. Xác định giá trị của V.

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2021-07-11T01:02:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:03:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-11T01:03:47+00:00

  a,Gọi oxit của R là $R_xO_y$, ta có:

  %$m_{R}=72,41$%

  ⇒$\dfrac{xR}{xR+16y}=0,7241$ 

  ⇒$xR=0,7241xR+11,5856y$⇒$0,2759xR=11,5856y$
  ⇒$R=42\dfrac{y}{x}$

  Xét lần lượt các cặp x và y, không có cặp giá trị nào thỏa mãn mà R là kim loại⇒Xét hóa trị của R là $\dfrac{8}{3}$ ⇒ $x=3$ và $y=4$⇒$R=56(Fe)$ (thỏa mãn)

  ⇒Công thức oxit của R là $Fe_3O_4$

  b,$Fe_3O_4+4H_2\xrightarrow{{t^o}}3Fe+4H_2O$

     $Fe_3O_4+4CO\xrightarrow{{t^o}} 3Fe+4CO_2$

  $n_{Fe_3O_4}=0,025(mol)$

  ⇒$n_{hhk}=0,1(mol)$⇒$V=2,24(l)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )