Một oxit được tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi , trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 2 : 5,25 . Tìm công thức hóa học của oxit .

Question

Một oxit được tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi , trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 2 : 5,25 . Tìm công thức hóa học của oxit .

in progress 0
Kylie 3 ngày 2021-12-06T18:13:30+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:15:09+00:00

  Đáp án:

   Fe3O4

  Giải thích các bước giải:

  5,25:2 mới đúng nhá bạn

   Oxit có dạng FexOy

  -> mFe:mO=56x:16y=5,25:2  ->56x=16y.5,25/2 ->56x=42y -> x:y=42:56=3:4

  -> Fe3O4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )