Một oxit nitơ có công thức NOx và có %N=30,43%. Tìm công thức của oxit đó

Question

Một oxit nitơ có công thức NOx và có %N=30,43%. Tìm công thức của oxit đó

in progress 0
Claire 2 ngày 2021-12-07T19:35:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:37:02+00:00

  Đáp án:

  Vì %mN=30,43%1414+16x=0,3043%mN=30,43%⇒1414+16x=0,3043

  14=4,2602+4,8688x⇔14=4,2602+4,8688x

  x=2⇔x=2

  Vậy CTHH của oxit nito là NO2.

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T19:37:12+00:00

  Đáp án:

  $NO_2$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $\%N = \dfrac{M_N}{M_{NO_x}}.100\%$

  $⇒ \dfrac{14}{14+16x}.100\%=30,43\%$

  $⇒x=2$

  Vậy CTHH của oxit là: $NO_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )