Một ống bê tông nặng 1600N và 4 người nâng đều nhau thì mỗi người phải dùng lực ít nhất bao nhiêu?

Question

Một ống bê tông nặng 1600N và 4 người nâng đều nhau thì mỗi người phải dùng lực ít nhất bao nhiêu?

in progress 0
Parker 7 ngày 2021-12-04T07:00:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:01:37+00:00

  Đáp án: 1600 : 4 => 400N =>40000g

  quy đổi 40000g=40kg

  suy ra mỗi người TB phải dùng lực lớn hơn hoặc bằng 40kg

  0
  2021-12-04T07:01:55+00:00

  Đáp án: 1600:4=400N=>40000g=40kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )