Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, bán kính của ống dây bằng =2cm. Một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0.01s cường độ

Question

Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, bán kính của ống dây bằng =2cm. Một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0.01s cường độ dòng điện tăng từ 0_1.5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây

in progress 0
Jade 1 năm 2021-10-16T01:00:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:01:56+00:00

  Đáp án:

   ec=3V

  Giải thích các bước giải:
  \[l = 50cm;N = 2500v;r = 2cm;\Delta t = 0,01s;\Delta i = 1,5A\]

  độ tự cảm: 
  \[L = 4\pi {.10^{ – 7}}.\frac{{{N^2}}}{l}.S = 4\pi {.10^{ – 7}}.\frac{{{{2500}^2}}}{{0,5}}.\pi .0,{02^2} = 0,02H\]

   suất điện động tự cảm : 
  \[{e_c} = L\frac{{\Delta i}}{{\Delta t}} = 0,02.\frac{{1,5}}{{0,01}} = 3V\]

  0
  2021-10-16T01:02:14+00:00

   Chúc bạn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )