Một ống dây dài 50cm, đường kính 5cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện mỏng dài 500m, quấn đều theo chiều dài ống và đặt trong không khí. Cường độ dòng

Question

Một ống dây dài 50cm, đường kính 5cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện mỏng dài 500m, quấn đều theo chiều dài ống và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A.Bỏ qua kích thước dây dẫn. Cảm ứng từ bên trong ống là

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-07-27T02:27:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:29:06+00:00

  Đáp án:

  \(B = {4.10^{ – 3}}T\)

  Giải thích các bước giải:

  Số vòng dây quấn quanh ống dây là:

  \(N = \dfrac{L}{c} = \dfrac{L}{{\pi d}} = \dfrac{{500}}{{0,05\pi }} = \dfrac{{10000}}{\pi }\)

  Cảm ứng từ bên trong ống dây là:

  \(B = 4\pi {10^{ – 7}}\dfrac{{NI}}{l} = 4\pi {10^{ – 7}}\dfrac{{\dfrac{{10000}}{\pi }0,5}}{{0,5}} = {4.10^{ – 3}}T\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )