một ống dây điện dài 20cm có bán kính 5cm .Dòng điện 20A chạy qua .Biết có 400 vòng dây a,Tính cảm ứng từ trong ống dây b,Tính chiều dài dây quấn trên

Question

một ống dây điện dài 20cm có bán kính 5cm .Dòng điện 20A chạy qua .Biết có 400 vòng dây
a,Tính cảm ứng từ trong ống dây
b,Tính chiều dài dây quấn trên ống dây
GIÚP EM VỚI Ạ !
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU

in progress 0
Kylie 2 ngày 2021-10-18T10:24:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T10:26:49+00:00

  Đáp án:

   B=0,016piT

  Giải thích các bước giải:
  \[l = 20cm;r = 0,05m;I = 20A;N = 400vong\]

  a> cảm ứng từ: 
  \[B = 4\pi {.10^{ – 7}}.N.\frac{I}{l} = 4\pi {.10^{ – 7}}.400.\frac{{20}}{{0,2}} = 0,016\pi T\]

   b>
  \[N = \frac{L}{C} =  > L = N.C = N.2\pi .r = 400.2\pi .0,05 = 126m\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )