Một ống nghiệm đựng đầy nước, cần đốt nóng ống ở vị trí nào của ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn? * 5 điểm Đốt ở giữa ống. Đốt ở miệng ống.

Question

Một ống nghiệm đựng đầy nước, cần đốt nóng ống ở vị trí nào của ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn? *
5 điểm
Đốt ở giữa ống.
Đốt ở miệng ống.
Đốt ở đáy ống.
Đốt ở vị trí nào cũng được.
Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào? *
5 điểm
Sự đối lưu.
Sự dẫn nhiệt của không khí.
Sự bức xạ.
Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.
Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng: *
5 điểm
Từ cơ năng sang nhiệt năng.
Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
Từ cơ năng sang cơ năng.
Từ nhiệt năng sang cơ năng.
Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu? *
5 điểm
Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn.
Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.
Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm.
Vì các phân tử trong chất rắn không chuyển động.
Chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể? *
5 điểm
Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.
Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.
Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.
Khi ta vận động các sợi bông cọ xát vào nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo bông.
Nhiệt năng của một vật là *
5 điểm
Tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần? *
5 điểm
Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.
Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.
Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.
Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.
Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt? *
5 điểm
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.
Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò.
Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.
Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.
Vật nào sau đây hấp thụ nhiệt tốt? *
5 điểm
Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu.
Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu.
Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu.
Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu.
Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất? *
5 điểm
Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.
Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.
Để tăng thêm bề dày của kính.
Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-04T21:44:43+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T21:46:02+00:00

  1/ Đốt ở đáy ống.

  2/ Sự bức xạ.

  3/ Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.

  4/ Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.

  5/ Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.

  6/ Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

  7/ Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.

  8/ Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

  9/ Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu.

  10/ Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )