một xoong nhôm đựng nước, khối lượng của xoong là 600g, khối lượng của nước là 3kg được đun trên một bếp lò. Tính nhiệt lượng thu được để xoong nước

Question

một xoong nhôm đựng nước, khối lượng của xoong là 600g, khối lượng của nước là 3kg được đun trên một bếp lò. Tính nhiệt lượng thu được để xoong nước nóng lên từ 50°C đến 100°C? cho nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt 880 J/kg. K

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-10T23:40:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T23:42:03+00:00

  Đáp án:

  Q = 656 400J

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng cả xoong lẫn nước là:

  \[Q = \left( {{m_1}{c_1} + {m_2}{c_2}} \right)\Delta t = \left( {0,6.880 + 3.4200} \right)\left( {100 – 50} \right) = 656400J\] 

  0
  2021-09-10T23:42:42+00:00

  Đáp án:

   $Q = 656400J$

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nước là: 

  $Q = (m_{nước}.c_{nước} + m_{nhôm}.c_{nhôm})(100 – 50) = (3.4200 + 0,6.880).50 = 656400J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )