Một oto chuyển động đều trên 2 giai đoạn: -Đi từ a đến b với vận tốc v1=30km/h -Đi từ b đến a với vận tốc v2=40km/h Xác định vận tốc trung bình cả đi

Question

Một oto chuyển động đều trên 2 giai đoạn:
-Đi từ a đến b với vận tốc v1=30km/h
-Đi từ b đến a với vận tốc v2=40km/h
Xác định vận tốc trung bình cả đi và về
Câu 2: Một người dự định đi xe máy từ a đến b cách nhau 100km trong thời gian 2,5 giờ nhưng đi được 3 phần 5 thì phải nghỉ lại tại c mất 12 phút. Hỏi để đến B đúng thời gian dự định thì vận tốc của người đó tăng Lê vậy bao nhiêu?
Giúp mình với ạ

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-08-31T07:55:52+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:57:13+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{align}
    & 1>{{v}_{TB}}=34,3km/h \\ 
   & 2>\Delta v=10km/h \\ 
  \end{align}\)

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: 

  \({{v}_{1}}=30km/h;{{v}_{2}}=40km/h;\)

  Thời gian đi hết quãng đường từ A-B là:
  \(AB={{v}_{1}}.{{t}_{1}}\Rightarrow {{t}_{1}}=\dfrac{AB}{{{v}_{1}}}=\dfrac{AB}{30}(h)\)

  Thời gian đi hết quãng đường từ B-a Là:
  \(BA={{v}_{2}}.{{t}_{2}}\Rightarrow {{t}_{2}}=\dfrac{AB}{{{v}_{2}}}=\dfrac{AB}{40}(h)\)

  Vận tốc trung bình trên cả 2:
  \({{v}_{TB}}=\dfrac{S}{t}=\dfrac{2AB}{{{t}_{1}}+{{t}_{2}}}=\dfrac{2AB}{\dfrac{AB}{30}+\dfrac{AB}{40}}=34,3km/h\)

  Câu 2:
  \(AB=100km;t=2,5h;{{s}_{1}}=\dfrac{3}{5}AB;{{t}_{nghi}}=12p=0,2h;\)

  Vận tốc dự định đi của xe:
  \(v=\dfrac{AB}{t}=\dfrac{100}{2,5}=40km/h\)

  Thời gian đi từ A đến C theo dự định:
  \({{t}_{1}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{v}=\dfrac{\dfrac{3}{5}.100}{40}=1,5h\)

  Thời gian còn lại để đi từ C đến B kịp theo dự định là:
  \({{t}_{2}}=t-{{t}_{1}}-{{t}_{nghi}}=2,5-1,5-0,2=0,8h\)

  Vận tốc sau đó để đi được 2/5 quãng đường còn lại:
  \({{v}_{2}}=\dfrac{{{S}_{2}}}{{{t}_{2}}}=\dfrac{\frac{2}{5}.100}{0,8}=50km/h\)

  Vậy để đến B đúng dự định thì vận tốc sau đó phải tăng lên : 10km/h so với ban đầu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )