Một oto chuyển động thẳng đều với vân tốc 36km/h từ địa điểm A đến B hết 2 giờ . Một oto thứ 2 khởi hành sau oto thứ nhất 30p chuyển động thẳng đều về

Question

Một oto chuyển động thẳng đều với vân tốc 36km/h từ địa điểm A đến B hết 2 giờ . Một oto thứ 2 khởi hành sau oto thứ nhất 30p chuyển động thẳng đều về B . Tìm tốc độ chuyển động của xe thứ 2 để xe này đến B trước xe thứ 1 là 15p

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-09-06T05:22:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:24:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  đổi:

  30 phút=0,5h

  15 phút = 0,25h=`1/4h`

  Quãng đường mà xe 1 đã đi là:

  s=v.t=36.2=72km

  thời gian xe thứ 2 đi là:

  2-0,5-`1/4`=1,25h

  vận tốc xe thứ 2 đi là:

  `v_1=s/t_1=72/1,25=57,6`$km/h$

  0
  2021-09-06T05:24:28+00:00

  Đáp án:

              $v_2 = 57,6 km/h$

  Giải thích các bước giải:

   Độ dài quãng đường AB là: 

   $s = v_1.t_1 = 36.2 = 72 (km)$ 

  Đổi: $15′ = \dfrac{1}{4}h$;   $30′ = \dfrac{1}{2}h$ 

  Thời gian xe thứ hai đi là: 

   $t_2 = 2 – \dfrac{1}{4} – \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{4} (h)$ 

  Vận tốc của xe thứ hai là: 

      $v_2 = \dfrac{s}{t_2} = \dfrac{72}{\dfrac{5}{4}} = 57,6 (km/h)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )