một oto có khối lượng 4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì có một chướng ngại vật cách 10m lực phanh oto bằng 1000N vận tốc của xe khi va vào chướng

Question

một oto có khối lượng 4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì có một chướng ngại vật cách 10m lực phanh oto bằng 1000N vận tốc của xe khi va vào chướng ngại vật bằng bao nhiêu

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-11-07T18:00:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T18:01:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-07T18:02:02+00:00

  Đáp án:

   9,75m/s

  Giải thích các bước giải:

   Gia tốc: 

  a=-F/m=1000/4000=-0,25m/s^2

  Vận tốc cần tìm:

  V^2-Vo^2=2.a.s

  V^2-100=2.10.(-0,25)

  V=9,75m/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )