một oto đang chạy với tốc độ v1=72km/h thì giảm ga ,chạy dần đều qua một thị trấn đông người .Sau đoạn đường 250m thì tốc độ xe còn lại là v2=10m/s. T

Question

một oto đang chạy với tốc độ v1=72km/h thì giảm ga ,chạy dần đều qua một thị trấn đông người .Sau đoạn đường 250m thì tốc độ xe còn lại là v2=10m/s. Tìm gia tốc xe và thời gian xe chạy 250m đường đó

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-08-31T17:42:07+00:00 2 Answers 206 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:43:17+00:00

  Đáp án:Giải PT ta đc t = 10s là thỏa mãn.

   

  Giải thích các bước giải:

  v = 72km/h = 20 m/s.

  Áp dụng ct: v2v20=2aSa=v2v202S=2022.200=1v2−v02=2aS⇒a=v2−v022S=−2022.200=−1(m/s^2)

  Áp dụng ct: S=v0t+12at2150=20.t12t2S=v0t+12at2⇒150=20.t−12t2

  tốt nhé hú hú

  0
  2021-08-31T17:43:21+00:00

  Đáp án:

  a. a = – 0,6m/s²

  b. t = 16,67s 

  Giải thích các bước giải:

  72km/h = 20m/s

  Gia tốc của xe là:

  $\begin{array}{l}
  {v^2} – {v_o}^2 = 2as\\
   \Leftrightarrow {10^2} – {20^2} = 2.a.250\\
   \Leftrightarrow a =  – 0,6m/{s^2}
  \end{array}$

  Thời gian đi quãng đường đó là:

  $v = {v_o} + at \Rightarrow t = \dfrac{{v – {v_o}}}{a} = \dfrac{{10 – 20}}{{ – 0,6}} = 16,67s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )