Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30 m trên giây đến chân dốc đứng yên máy ngừng hoạt động vào ô tô theo đã tiếp tục đi lên dốc xe luôn c

Question

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30 m trên giây đến chân dốc đứng yên máy ngừng hoạt động vào ô tô theo đã tiếp tục đi lên dốc xe luôn chịu một gia tốc ngược chiều với vận tốc ban đầu bằng 2 m trên giây bình trong suốt thời gian lên dốc và xuống dốc a viết phương trình chuyển động của ô tô lấy từ gốc tọa độ chân dốc chiều dương hướng lên đỉnh dốc gốc thời gian tính lúc bắt đầu lên dốc b tính thời gian xe chuyển động trên đoạn đường dốc xe tính quãng đường xa nhất theo vận tốc mà ô tô có thể lên được D Tính vận tốc của ô tô sau 20 giây lúc đó ô tô đang đi theo chiều nào chuyển động nhanh dần đều hay chậm dần đều

in progress 0
Cora 4 ngày 2021-12-07T03:32:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:34:04+00:00

  Đáp án:

  Chọn gốc tọa độ ở chân dốc
  Chiều dương là chiều hướng lên đỉnh dốc
  Gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động
  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}{v_0} = 30m/s\\a = – 2m/{s^2}\\{x_0} = 0\end{array} \right.\)
  Phương trình chuyển động của vật là: \(x = {x_0} + {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2} = 30 – {t^2}(m)\)
  Phương trình vận tốc \(v = {v_0} + at = 30 – 2t(m/s)\)
  Xe đi quãng đường lớn nhất (\(v = 0\) ) \(t = \dfrac{{v – {v_0}}}{a} = \dfrac{{0 – 30}}{{ – 2}} = 15s\)
  Quãng đường lớn nhất \(s = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2a}} = \dfrac{{{0^2} – {{30}^2}}}{{2.( – 2)}} = 225m\)
  Vận tốc lúc vật chuyển động được \(20s\): \(v’ = {v_0} + at’ = 30 – 2.20 = – 10m/s\)
  Vậy sau \(20s\) vật chuyển động với vận tốc có độ lớn là \(10m/s\) ngược chiều dương đã chọn nghĩa là vật chuyển động xuống dốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )