Một oto đi quãng đường AB với vận tốc 40km/h. Lúc về , xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lẫn về ( ko kể nghỉ) là 4h30’. Hỏi a)

Question

Một oto đi quãng đường AB với vận tốc 40km/h. Lúc về , xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lẫn về ( ko kể nghỉ) là 4h30’. Hỏi
a) Thời gian oto đi1 km lúc đi? Lúc về?
b) Thời gian oto đi và về 1km;
c) Độ dài quãng đường AB

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-11-03T12:03:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:05:26+00:00

  Đáp án:

   Ở dưới 

  Giải thích các bước giải:

   Đúng nhớ came ơn vote 5 sao nhé 

  0
  2021-11-03T12:05:52+00:00

  Đáp án:

  a) Thời gian ô tô đi 1 k m lúc đi là : 1 : 40 = 1 40 (giờ)

  Thời gian ô tô đi 1 k m lúc về là : 1 : 50 = 1 50 (giờ)

  b) Thời gian ô tô đi và về 1 k m là : 1 40 + 1 50 = 5 200 + 4 200 = 9 200 (giờ)

  c) Đổi : 4 giờ 30 phút = 9 2 giờ.

  Quãng đường A B dài là : 9 2 : 9 200 = 100 (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )