một ôtô đi thừ A đến B trong một thời gian nhất định . Nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì đến chậm mất 2h . nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm

Question

một ôtô đi thừ A đến B trong một thời gian nhất định . Nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì đến chậm mất 2h . nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm hơn 1h . tính quãng đg AB và tg dự định lúc ban đầu

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-08-21T17:09:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:10:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) (x>0)

  thời gian đi hết quãng đường AB là y (giờ) (y >2)

  Vì nếu xe chạy 35km/h thì tới B chậm 2h nên thơi gian tới B là y+2 (giờ)

  Do đó quãng đường AB là 35(y+2) (km) (2)

  Nếu xe chạy 50km/h thìu tới B sớm hơn 1h nên thời gian tới B là y-1(giờ)

  Do đó quãng đường AB là 50(y-1) (km) (3)

  Từ (1),(2),và (3) ta có hẹ phương trình :

  35(y+2)=x50(y−1)=x

  35y+70=x50y−50=x

  x=350y=8

  Vậy quãng đường AB là 350(km) thời gian đi từ A đến B là 8 giờ

  0
  2021-08-21T17:10:57+00:00

  Gọi độ dài quãng đường `AB` là `x` `(km)` `(x>0)`

  Thời gian đi hết quãng đường `AB` là `y“ (giờ)` `(y >2)`

  Thời gian đi từ A đến B với vận tốc `35“km` là:

  `(1)`Thời gian đi từ A và B với vận tốc `50“km` là: 

  Do đó quãng đường `AB` là `35(y+2)` `(km)` `(2)`

  Từ `(1)` và `(2)` ta có:

  `35.(y+2)=50.(y−1)`

  `⇒35y+70=50y−50`

  `⇒y=8`

  `⇒x=35.(y+2)=35.10=350` (`km`)

  Vậy quãng đường AB là `350“km` và thời gian dự định đi lúc đầu là `8` giờ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )