Một oto đi trên đoạn đường AB dài 8km mất 15p, sau đó xe tiếp tục đi trên đoạn đường BC vs tốc độ 15m/s và dài 15km a/ tính tốc độ trung bình của oto

Question

Một oto đi trên đoạn đường AB dài 8km mất 15p, sau đó xe tiếp tục đi trên đoạn đường BC vs tốc độ 15m/s và dài 15km
a/ tính tốc độ trung bình của oto trên cả hai quãng đường
b/ oto đến C lúc mấy h biết xe khởi hành lúc 8h sáng

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-03T00:26:05+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:27:32+00:00

  Tóm tắt:

  S1 = 8km

  t1 = 15p = 0,25h

  S2 = 15km

  v2 = 5m/s = 18km/h

  _____________________
  a) Vtb = ?

  b) t = ?

             Giải:

  a) Thời gian oto đi trên quãng đường thứ hai là :

     t2 = S2/ v2 hay t2 = 15/ 18 = 5/6 (h)

  vận tốc trung bình của ôt trên cả hai quãng đường là :

          Vtb = (S1 + S2) / ( t1 + t2)

  hay Vtb = (8 + 15) / ( 0,25 +5/6) = 21,23

                                                                  (km/h)

  b) tổng thời gian oto đi trên cả hai quãng đường là : 

      t = t1 + t2 hay t = 0,25 + 5/6 = 13/12(h)

  Vậy oto đến C lúc : 8 + 13/12 = 9,08 (h)

                  Đáp số :   a) Vtb = 21,23 km/h

                                    b) t = 9,08 h. 

    

  0
  2021-09-03T00:27:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường là :

  Vtb = (8 + 15) / ( 0,25 +15/18) = 21,23(km/h)

  b) tổng thời gian ô tô đi trên cả quãng đường là : 

  t = 0,25 + 5/6 = 13/12(h)

  Ô tô đến C lúc : 8 + 13/12 = 9,08 (h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )