Một ôtô đi từ A đến B lúc 7 giờ. Một xe máy đi từ B đến A hết 9 giồ.Hỏi nếu 2 xe cùng xuất phát tại A và B đi ngược chiều nhau thì sau bao lâu sẽ gặ

Question

Một ôtô đi từ A đến B lúc 7 giờ. Một xe máy đi từ B đến A hết 9 giồ.Hỏi nếu 2 xe cùng xuất phát tại A và B đi ngược chiều nhau thì sau bao lâu sẽ gặp nhau?

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-20T06:44:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:45:55+00:00

  – Trong 1 giờ xe máy đi được :

       1 : 9 = `1/9` (quãng đường AB)

  – Trong 1 giờ ô tô đi được :

       1 : 7 = `1/7` (quãng đường AB)

  – Trong 1 giờ cả 2 xe đi được :

        `1/9` + `1/7` = $\dfrac{7 + 9}{63}$ = `16/63` (quãng đường AB)

  – Thời gian cần để 2 xe gặp nhau là :

         1 : `16/63` = `63/16` (giờ) 

  0
  2021-10-20T06:46:13+00:00

  Mỗi giờ ô tô đi được số phần quãng đường là:

      $1:7=\dfrac{1}{7}$ (quãng đường)

  Mỗi giờ xe máy đi được số phần quãng đường là:

      $1:9=\dfrac{1}{9}$ (quãng đường)

  Mỗi giờ cả hai xe đi được số phần quãng đường là:

     $\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{9}=\dfrac{16}{63}$ (quãng đường)

  Nếu hai xe cùng xuất phát tại A và B thì hai xe sẽ gặp nhau sau:
      $1:\dfrac{16}{63}=3,9375$ (giờ) $=3$ giờ $56$ phút $15$ giây

                        Đáp số: $3$ giờ $56$ phút $15$ giây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )