một oto đi từ A đến C gồm đoạn đường bằng AB và đoạn đường dốc BC sau đó từ C về A mất tất cả 7h. Biết vận tốc trên AB là 40km/h , xuống dốc là 60km/h

Question

một oto đi từ A đến C gồm đoạn đường bằng AB và đoạn đường dốc BC sau đó từ C về A mất tất cả 7h. Biết vận tốc trên AB là 40km/h , xuống dốc là 60km/h , lên dốc là 20km/h và qduong AB=BC . Tính độ daig quãng đường AC

in progress 0
Alexandra 8 phút 2021-09-10T02:18:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:19:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2 km đi được bằng hết:

  $2: 40= \dfrac{1}{3} (giờ)$

  1 km xuống dốc hết:

  $1: 60= \dfrac{1}{60} (giờ)$

  1 km leo dốc hết:

  $1: 20= \dfrac{1}{20} (giờ)$

  4 km trong đó có 2 km đi đường bằng, 1 km xuống dốc và 1 km leo dốc hết:

  $\dfrac{1}{3}+ \dfrac{1}{60}+ \dfrac{1}{20}= \dfrac{2}{5} (giờ)$

  Vận tốc trung bình của người đó là:

  $4: \dfrac{2}{5}= 10 (km/h)$

  Quãng đường người đó đi trong 7h là:

  $10. 7= 70 (km)$

  Quãng đường AC dài:

  $70: 2= 35 (km)$

  0
  2021-09-10T02:19:46+00:00

  Tỉ số vận tốc ô tô khi lên dốc so với khi chạy đoạn đường:

                       $20:40=\dfrac{1}{2}$

  Do quãng đường lên dốc và đoạn đường là bằng nhau nên thời gian ô tô đi trên đoạn đường bằng bằng $\dfrac{1}{2}$ thời gian ô tô đi lên dốc.

  Tỉ số vận tốc khi lên dốc so với xuống dốc:

                       $20:60=\dfrac{1}{3}$

  Tỉ số giữa $7$ giờ so với thời gian lên dốc:

                       $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{7}{3}$

  Thời gian ô tô lên dốc:

                       $7:\dfrac{7}{3}=3$ (giờ)

  Đoạn đường $BC$ dài:

                       $20×3=60$ (km)

  Độ dài quãng đường $AC$:

                       $60+60=120$ (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )