Một ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Sau khi đi đc 1 giờ thì xe dừng lại tiếp nhiên liệu mất 10 phút. Do đó để đến B đúng giờ dự định ôt

Question

Một ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Sau khi đi đc 1 giờ thì xe dừng lại tiếp nhiên liệu mất 10 phút. Do đó để đến B đúng giờ dự định ôtô phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-08-23T19:08:45+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:10:19+00:00

  Đáp án: 120km.

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian dự định đi hết AB là x (giờ) (x>0)

  => AB = 48.x (km)

  Thực tế, sau khi đi được 1 giờ thì nghỉ 10p nên thời gian đi còn lại là: 

  $x – 1 – \frac{{10}}{{60}} = x – \frac{7}{6}\left( h \right)$

  Quãng đường sau xe đi với vận tốc là 48+6=54 (km/h) nên ta có:

  $\begin{array}{l}
  AB = 48.x = 48.1 + 54.\left( {x – \frac{7}{6}} \right)\\
   \Leftrightarrow 48.x = 48 + 54.x – 63\\
   \Leftrightarrow 54x – 48x = 15\\
   \Leftrightarrow 6x = 15\\
   \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}\\
   \Leftrightarrow AB = 48.\frac{5}{2} = 120\left( {km} \right)
  \end{array}$

  Vậy quãng đường AB dài 120km.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )