Một ôtô khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ôtô, Biết quãng đường AB dài 154 km.

Question

Một ôtô khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ôtô, Biết quãng đường AB dài 154 km.

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-01T05:55:16+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:56:17+00:00

  Thời gian ô tô khởi hành từ A đến B là :

  10 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

  Vận tốc ô tô là :

  `154 : 2,75 = 56` ( km/h )

  Đáp số : 56 km/h.

  0
  2021-09-01T05:56:19+00:00

  Thời gian ô tô khởi hành là:

  10 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút=2 giờ 45 phút

  2 giờ 45 phút=2,75 giờ

  Vận tốc của ô tô là:

  154:2,2,75=56(km/giờ)

  Đ/S:56km/giờ

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )