Một Phần chín nhân ¾ nhưng đa phần X bằng ba phần bẩy

Question

Một Phần chín nhân ¾ nhưng đa phần X bằng ba phần bẩy

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-11T16:49:46+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T16:51:32+00:00

    Đáp án: 1/9.3/4=1/12

    Còn cái câu sau thì không thể hiểu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )