Một phân tử ADN chứa 2000 nucleotit, số nu loại A bằng 3 lần số nu loại G . Tính số liên kết của ADN

Question

Một phân tử ADN chứa 2000 nucleotit, số nu loại A bằng 3 lần số nu loại G . Tính số liên kết của ADN

in progress 0
Genesis 17 phút 2021-09-10T12:53:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:54:49+00:00

  Đáp án:

  – Ta có hệ:

  $\left \{ {{A+G=1000} \atop {A=3G}} \right.$

  – Giải hệ ta được:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=250Nu} \atop {G=X=750Nu}} \right.$ 

  – Số liên kết Hiđrô của gen là:

  2 × 250 + 3 × 750 = 2750 liên kết

  – Số liên kết hóa trị của gen là:

  2 × 2000 – 2 = 3998 liên kết

  – Số liên kết đường – photphat của gen là:

  2 × 2000 – 2 = 3998 liên kết

   

  0
  2021-09-10T12:54:49+00:00

  Theo bài ra ta có:

  2A + 2G = 2000

  A = 3G

  Giải hệ ta được:

  A = T = 750

  G = X = 250

  Số liên kết H của ADN: 2A + 3G = 2250

  Số liên kết cộng hóa trị giữa các nu: N – 2 = 2000 – 2 = 1998

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )