Một phân tử ADN có 120 nucleotit. Hiệu số giữa nucleotit loại A với loại không bổ sung với nó là 20. Tìm số nucleotit còn lại của gen trên .

Question

Một phân tử ADN có 120 nucleotit. Hiệu số giữa nucleotit loại A với loại không bổ sung với nó là 20. Tìm số nucleotit còn lại của gen trên .

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-08-25T07:32:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:33:53+00:00

  Đáp án:

  – Ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{A+G=60} \atop {A-G=20}} \right.$ 

  – Giải hệ phương trình, ta được:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=40Nu} \atop {G=X=20Nu}} \right.$ 

   

  0
  2021-08-25T07:34:17+00:00

  Theo đề bài và NTBS ta có hệ sau $\left \{ {{A+G=60} \atop {A-G=20}} \right.$ 

  Giải hệ ta có $\left \{ {{A=T=40} \atop {G=X=20}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )