một phân tử ADN có chiều dài là 34*10 mũ 6 A và A:30% tổng số Nu . phân tử này nhân đôi liên tiếp 2 lần a) số nu mỗi loại adn b) số nu mỗi loại môi t

Question

một phân tử ADN có chiều dài là 34*10 mũ 6 A và A:30% tổng số Nu . phân tử này nhân đôi liên tiếp 2 lần
a) số nu mỗi loại adn
b) số nu mỗi loại môi trường cung cấp
c) số pt and cấu tạo hoàn toàn từ môi trường
d) số lkcht được hình thành trong quá trình nhân đôi

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-09T23:23:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:25:07+00:00

  Theo mình thế này nha 

  Chúc bạn thi tốt ❤

   

  mot-phan-tu-adn-co-chieu-dai-la-34-10-mu-6-a-va-a-30-tong-so-nu-phan-tu-nay-nhan-doi-lien-tiep-2

  0
  2021-10-09T23:25:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. N = 340001000 : 3,4 x 2 = 200 000 nu

  A=T = 200000 x 30% = 60 000 nu

  G=X = 100000 – 60000= 40 000 nu

  b. Số nu môi trường cung cấp:

  Amt = Tmt = A. ($2^{2}$ -1 ) = 6.$10^{4}$ . 3 = 18.$10^{4}$

  Gmt = Tmt = G. ($2^{2}$ -1 )= 4. $10^{4}$. 3 = 12. $10^{4}$

  c. Số phân tử ADN mới hoàn toàn $2^{2}$ -2 ) = 2

  d. Số liên kết cộng hóa trị được hình thành là:

  ( N-2) . ($2^{2}$ -1 ) = ( 2.$10^{5}$ -2 ) . 3 = 599 994 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )