một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 106 chu kì xoắn. A chiếm 20% tổng số nu. Phân tử nhân đôi liên tiếp 3 lần, mỗi đoạn ocozaki có độ dài trung bì

Question

một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 106 chu kì xoắn. A chiếm 20% tổng số nu. Phân tử nhân đôi liên tiếp 3 lần, mỗi đoạn ocozaki có độ dài trung bình 1.000 nu
Hãy xác định số Nu mỗi loại
số Nu mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi số liên kết hiđrô bị đứt gãy trong quá trình nhân đôi
số phân tử ADN được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường
mọi người giúp em vói ạ . E cảm ơn nhiều

in progress 0
Mary 2 giờ 2021-09-08T02:27:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T02:28:55+00:00

  a,Số nu của gen:

  $N=106×20=2120$

  Số nu mỗi loại của gen:

  ta có: A+G=50% mà A=20%=>G=50%-20%=30%

  A=T=20%N=20%×2120=424

  G=X=30%N=30%×2120=636

  b, số Nu mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi

  A=T=424×($2^{3}$ -1)=2968

  G=X=636×($2^{3}$ -1)=4452

  Số liên kết hiđrô bị đứt gãy trong quá trình nhân đôi:

  (2A+3G)×($2^{3}$ -1)=19292

  Số phân tử ADN được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường

  $2^{3}$ -2= 6 ADN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )