Một phân tử ADN gồm 3000 nuclêôtit và có 30% nuclêôtit loại timin. Nếu phân tử ADN này tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cần cung cấp bao nhiê

Question

Một phân tử ADN gồm 3000 nuclêôtit và có 30% nuclêôtit loại timin. Nếu phân tử ADN này tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cần cung cấp bao nhiêu nuclêôtit loại guanin?
A:
1200
B:
1800
C:
600
D:
900

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-28T22:01:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T22:02:53+00:00

  Đáp án:

  C

  Theo đề bài đã cho ta có:

  A = T = 30% ⇔ G = X = 20%

  Số nuclêôtit loại Guanin là: 3000 x 20% = 600

  vậy nếu ADN này tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cần cung cấp số nuclêôtit loại guanin

  600 x (21 – 1) = 600 nuclêôtit guanin

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T22:03:05+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  Theo bài ra ta có:

  A = T = 30% → G = X = 20%

  Số nucleotit loại G là: 3000 x 20% = 600

  ADN này tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cần cung cấp: 600 x ($2^{1}$ – 1) = 600

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )