Một phân tử ADN tiến hành nhân đôi liên tiếp 3 lần : a) hãy tính số phân tử ADN được tạo ra ra :b) biết ADN có tổng số nu là 200. tính số nu tự do mà

Question

Một phân tử ADN tiến hành nhân đôi liên tiếp 3 lần : a) hãy tính số phân tử ADN được tạo ra ra :b) biết ADN có tổng số nu là 200. tính số nu tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp ?

in progress 0
Jade 3 giờ 2021-09-07T12:47:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:48:41+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a, Số phân tử ADN được tạo ra là : $2^{3}$= 8

  b.  Số nu tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp là . N . ($2^{k}$-1) với N là số nu của gen, k là số lần nhân đôi

  Áp dụng công thức ta có:

  Số nu tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp là: N . ($2^{3}$-1)$ = 200 . 7 =1400 nu$

  0
  2021-09-07T12:49:29+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Số phân tử ADN được tạo ra là:

  `2^3 = 8` ADN

  b.

  – Số Nu tự do môi trường nội bào cung cấp cho ADN nhân đôi là:

  `200 × (2^3 – 1) = 1400` Nu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )