Một phân tử mARN có chiều dài 2040 A độ và tỉ lệ A:U:G:X=1:3:2:4 tính số nuclêôtit mỗi loại của mARN này giúp tớ với chi tiết hộ mik

Question

Một phân tử mARN có chiều dài 2040 A độ và tỉ lệ A:U:G:X=1:3:2:4 tính số nuclêôtit mỗi loại của mARN này giúp tớ với chi tiết hộ mik

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-09-01T22:25:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:26:26+00:00

  mot-phan-tu-marn-co-chieu-dai-2040-a-do-va-ti-le-a-u-g-1-3-2-4-tinh-so-nucleotit-moi-loai-cua-ma

  0
  2021-09-01T22:27:06+00:00

  Số nucleotit của mARN: $2040 : 3,4 = 600$

  Theo bài ra ta có:

  $\frac{A}{1} = \frac{U}{3} = \frac{G}{2} = \frac{X}{4} = \frac{A+U+G+X}{1+2+3+4} = \frac{600}{10} = 60$ 

  Số nucleotit mỗi loại của mARN:

  $A = 60.1 = 60$

  $U = 60.3 = 180$

  $A = 60.2 = 120$

  $A = 60.4 = 240$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )