Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 chiếc quạt. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi tháng phân xưởng đã sản xuất thêm được 214 chiếc quạt nữa. Hỏi

Question

Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 chiếc quạt. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi tháng phân xưởng đã sản xuất thêm được 214 chiếc quạt nữa. Hỏi sau 4 tháng phân xưởng đó đã sản xuất được bao nhiêu chiếc quạt?

in progress 0
Reese 7 tháng 2021-05-30T07:12:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-30T07:13:41+00:00

  Mỗi tháng xưởng sản xuất được là:

  `1473 + 214 = 1687` (chiếc)

  Sau `4` tháng phân xưởng đó đã sản xuất được là:

  `1687 xx 4 = 6748` (chiếc)

  Đáp số: `6748` chiếc quạt.

  0
  2021-06-30T07:14:15+00:00

  Đáp án:

   6748 chiếc quạt

  Giải thích các bước giải:

  Sau khi được cải tiến kĩ thuật, mỗi tháng phân xưởng sản xuất được số chiếc quạt là:

       `1473+214=1687` (chiếc quạt)

  Sau 4 tháng phân xưởng đó sản xuất được số chiếc quạt là:

       `1687×4=6748` (chiếc quạt)

            Đáp số: `6748` chiếc quạt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )