Một phép chia cho 5 được 4 (dư 3).Hỏi muốn phép chia không còn dư thì số bị chia phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị?

Question

Một phép chia cho 5 được 4 (dư 3).Hỏi muốn phép chia không còn dư thì số bị chia phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị?

in progress 0
Mackenzie 15 phút 2021-09-12T06:42:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T06:43:41+00:00

  Đáp án: bớt đi 3

  Giải thích các bước giải: vì số 23 chia cho 5 được 4 dư 3 nên bớt 3 để ra 20

  0
  2021-09-12T06:43:45+00:00

  Đáp án:

  3 đơn vị.

  Giải thích các bước giải:

  vì 23 : 5 = 4 (dư 3)

  nên bớt ra 3 đơn vị.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )