một phép chia có thương bằng 5 và số dư là 12 nếu lấy số bi chia chia cho tổng số chia và số dư ta được thương là 3 và số dư là 18 .Tìm số bị chia

Question

một phép chia có thương bằng 5 và số dư là 12 nếu lấy số bi chia chia cho tổng số chia và số dư ta được thương là 3 và số dư là 18 .Tìm số bị chia

in progress 0
Maria 5 tháng 2021-07-13T08:43:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:45:04+00:00

  Đáp án:

  117

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số bị chia là a, số chia là b (b>12 vì số chia lớn hơn số dư) 

  a:b=5(dư 12)⇒a=5b+12(1)

  a:(b+12)=3(dư 18)⇒a=3.(b+12)+18=3b+36+18=3b+54(2)

  Từ 1 và 2: ⇒5b+12=3b+54

                  ⇔5b-3b=54-12

                  ⇔2b=42

                  ⇔b=21

  Từ 1 ⇒a=5×21+12=117

  Vậy số bị chia là 117

  0
  2021-07-13T08:45:22+00:00

  Đáp án:

   117

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số bị chia là a; số chia là b (b > 12 vì số chia lớn hơn số dư)

  +) a : b = 5 (dư 12) => a = 5b + 12   (1)

  +) a : (b + 12) = 3 (dư 18) => a = 3.(b + 12) + 18 = 3b + 36 + 18 = 3b + 54   (2)

  Từ (1)(2) => 5b + 12 = 3b + 54 => 5b – 3b = 54 – 12 => 2b = 42 => b = 21

  Từ (1) => a = 5.21 + 12 = 117

  Vậy số bị chia là 117

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )