một phép chia có thương kém 6 lần số bị chia,thương hơn số chia 20 đơn vị và số dư là số dư lớn nhất.Tìm số bị chia của phép chia đó?

Question

một phép chia có thương kém 6 lần số bị chia,thương hơn số chia 20 đơn vị và số dư là số dư lớn nhất.Tìm số bị chia của phép chia đó?

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-07-08T18:11:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:13:29+00:00

  thương kém 6 lần số bị chia nên số chia là 6.

  Vì thương hơn số chia 20 đơn vị nên thương là:

       $6+20=26$

  Số dư là số dư lớn nhất nên số dư kém số chia 1 đơn vị và bằng 5.

  Số bị chia là:

     $26\times6+5=161$

            ĐS: $161$

  0
  2021-07-08T18:13:33+00:00

  Đáp án:161

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì thương kém 6 lần số bị chia nên số chia là 6

  Số dư là số dư lớn nhất nên số dư kém số chia 1 đơn vị bằng 5

  Số bị chia là 

  26*6+5=161

  Đáp số 161

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )