Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 15m, chiều rộng 45 dm và chiều cao 3,5 m. Người ta sơn trần nhà và 4 bức tường phía trong căn ph

Question

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 15m, chiều rộng 45 dm và chiều cao 3,5 m. Người ta sơn trần nhà và 4 bức tường phía trong căn phòng đó. Tính diện tích tường cần sơn, biết rằng diện tích các cửa chiếm 25% diện tích xung quanh phòng học.

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2021-11-24T13:49:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T13:50:44+00:00

  Đáp án: $169,875$ m²

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 45 dm = 4,5 m

  Diện tích xung quanh phòng học là

              $( 15 + 4,5 ) × 2 × 3,5 = 136,5$ m²

  Diện tích xung quanh và diện tích trần nhà phòng học là

             $136,5 + 15 × 4,5 = 204$ m²

  Diện tích các cửa là

             $136,5 : 100 × 25 = 34,125$ m²

  Diện tích tường cần sơn là

             $204 – 34,125 = 169,875$ m²

  -1
  2021-11-24T13:51:09+00:00

  Đổi 45dm = 4.5 m

  Diện tích của trần nhà phòng học đó là:

  15 x 4.5 = 67.5 (m2)

  Diện tích xung quanh của phòng học đó là:

  (15 + 4.5) x 2 x 3.5 = 136.5 (m2)

  Diện tích các của của phòng học đó là: 

  136.5 x 25% = 34.125

  Diện tích các phần cần sơn của phòng học đó là: 

  (136.5 – 34.125) + 67.5 = 169.875 (m2)

  Đáp số: 169.875 m2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )