một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m chiều rộng 6m chiều cao 3,5 m.Người ta sơn trần nhà và 4 mặt tường phía trong phòng học , mỗi mét

Question

một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m chiều rộng 6m chiều cao 3,5 m.Người ta sơn trần nhà và 4 mặt tường phía trong phòng học , mỗi mét vuông hết 30 000 đồng tiền sơn biết diện tích của các cửa là 15 m2 hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơ

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-07-16T13:07:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:09:05+00:00

  Diện tích xung quanh phòng học là:

  `(8 + 6) × 2 × 3,5 = 98  (m^2)`

  Diện tích trần nhà là:

  `8 × 6 = 48  (m^2)`

  Diện tích cần sơn là:

  `98 + 48 – 15 = 131  (m^2)`

  Số tiền để sơn phòng học đó là:

  `131 : 1 × 30 000 = 393 0000` (đồng)

  Đáp số: `3930 000` đồng 

  0
  2021-07-16T13:09:27+00:00

  Diện tích 4 bức tường của phòng học là :

  ( 8 + 6 ) × 2 × 3,5 = 98 ( `m^2` )

  Diện tích trần nhà của phòng học là :

  8 × 6 = 48 ( `m6^2` )

  Diện tích cần quét sơn là :

  98 + 48 – 15 = 131 ( `m^2` )

  Sơn phòng học đó hết số tiền là :

  131 : 1 × 30 000 = 3 930 000 ( đồng )

                            Đáp số : 3 930 000 đồng

  `#dtkc`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )