Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 5 m. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn

Question

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao
5 m. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó (chỉ quét phía trong).
Tính diện tích cần quét vôi, biết biết rằng phòng có 4 cửa sổ và 2 cửa ra vào cửa sổ hình vuông mỗi cạnh 1,5 m cửa ra vào hình chữ nhật rộng 1,6 m cao 2,2m.

in progress 0
Caroline 5 ngày 2021-09-08T23:31:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:32:38+00:00

  Diện tích xung quanh của phòng học đó là:

      [9+6]x2x5=150[m2]

  Diện tích của trần nhà là:

     9×6=54[m2]

  Diện tích của 4 cái cửa sổ là:

     1,5×1,5×4=9[m2]

  Diện tích của 2 cái cửa ra vào là:

      1,6×2,2×2=7,04[m2]

  Diện tích xung quanh của phòng học đó[không kể diện tích các cửa] là:

        150-9-7,04=133,96[m2]

  Diện tích cần quét vôi là:

          133,96+54=187,96[m2]

  Chúc bạn học tốt nhá

       

   

  0
  2021-09-08T23:33:15+00:00

  – Diện tích 4 bức tường của phòng học đó là :

       $(9 + 6) × 2 × 5 = 150 (m²)$

  – Diện tích 4 bức tường và trần nhà lớp học đó là :

      $150 + 9 × 6 = 204 (m²)$

  – Diện tích 4 cửa sổ là :

      $1,5 × 1,5 × 4 = 9 (m²)$

  – Diện tích 2 cửa ra vào là :

      $1,6 × 2,2 × 2 = 7,04 (m²)$

  – Diện tích cần quét vôi là :

      $204 – (9 + 7,04) = 187,96 (m²)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )