Một quả bóng nhỏ (có khối lượng: 0,012 kg) mang điện tích-18 pC. Để làm cho quả bóng cân bằng trên mặt đất thì đặt một Trường điện có cường độ và hướn

Question

Một quả bóng nhỏ (có khối lượng: 0,012 kg) mang điện tích-18 pC. Để làm cho quả bóng cân bằng trên mặt đất thì đặt một Trường điện có cường độ và hướng) như thế nào? Trả lời E = 6,5.103 N/C

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-08-18T17:13:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:14:29+00:00

  Đáp án:

  $6,{6.10^9}V/m$

  Giải thích các bước giải:

  Để quả bóng cân bằng, 

  $\begin{array}{l}
  F = P\\
   \Rightarrow \left| q \right|E = mg\\
   \Rightarrow E = \frac{{0,012.10}}{{{{18.10}^{ – 12}}}} = 6,{6.10^9}V/m
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )