Một quả cầu bán kính 1mm có mặt ngoài hoàn toàn không bị nước làm dính ướt suất căng mặt ngoài của nước là 0.073N/m biết 1/4đuong kính quả cầu nằm dướ

Question

Một quả cầu bán kính 1mm có mặt ngoài hoàn toàn không bị nước làm dính ướt suất căng mặt ngoài của nước là 0.073N/m biết 1/4đuong kính quả cầu nằm dưới mặt thoáng.luc cần mặt ngoài tác dụng lên qua cầu là

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-16T09:01:47+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T09:02:58+00:00

  Đáp án:

  F = 0,0004N 

  Giải thích các bước giải:

  Bán kính mặt cắt của quả cầu với mặt nước là:

  $r = \sqrt {{R^2} – {{\left( {R – \dfrac{R}{2}} \right)}^2}}  = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}R = 0,000866m$

  Lực căng mặt ngoài tác dụng lên quả cầu:

  $F = \sigma l = \sigma .2\pi r = 0,073.2.3,14.0,000866 = 0,0004N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )