Một quả cầu bằng gang rỗng bên trong có khối lượng 2,1kg khi thể tích là 350cm3 . Biết khối lượng riêng của quả cầu là 7000kg/ CM3 . thể tích phần rỗn

Question

Một quả cầu bằng gang rỗng bên trong có khối lượng 2,1kg khi thể tích là 350cm3 . Biết khối lượng riêng của quả cầu là 7000kg/ CM3 . thể tích phần rỗng của quả cầu là bao nhiêu cm3

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-07-21T01:48:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:50:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xin hay nhất ạ

  0
  2021-07-21T01:50:43+00:00

  Đáp án: `V_r=50cm^3`

  Giải:

  `V=350cm^3=3,5.10^{-4}m^3`

  Khối lượng của quả cầu nếu quả cầu không rỗng:

  `m’=D.V=7000.3,5.10^{-4}=2,45 \ (kg)`

  Thể tích phần rỗng của quả cầu:

  `V_r=\frac{m’-m}{D}=\frac{2,45-2,1}{7000}=5.10^{-5} \ (m^3)=50cm^3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )