một quả cầu bằng thép có một lỗ hổng ở bên trong và được hàn kín xung quanh Dùng lực kế đo trọng lượng của quả cầu trong không khí thấy lực kế chỉ 520

Question

một quả cầu bằng thép có một lỗ hổng ở bên trong và được hàn kín xung quanh Dùng lực kế đo trọng lượng của quả cầu trong không khí thấy lực kế chỉ 520 N , khi vật chìm trong nước thì số chỉ lực kế là 350 N. Hãy xác định thể tích lỗ hổng

in progress 0
Emery 1 năm 2021-11-21T06:58:29+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:00:24+00:00

  Đáp án:

  \(0,01\,\,{m^3}.\)

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của phần thép làm vật là:

  \({V_1} = \frac{P}{{{d_{thep}}}} = \frac{{520}}{{78000}} = 0,007\,\,\left( {{m^3}} \right)\)

  Khi nhúng vào nước, lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật là:

  \({F_A} = P – P’ = 520 – 350 = 170\,\,\left( N \right)\)

  Thể tích của quả cầu là:

  \(V = \frac{{{F_A}}}{{{d_{nuoc}}}} = \frac{{170}}{{10000}} = 0,017\,\,\left( {{m^3}} \right)\)

  Thể tích phần rỗng là:

  \(0,017 – 0,007 = 0,01\,\,\left( {{m^3}} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )